ENPL
Forum EURO TSL
FORUM EURO TSL 2012
Szanse rozwoju transportu multimodalnego
Bezpieczeństwo operacji transportowych

Warszawa 24 sierpnia 2012r. • Warsaw Marriott Hotel

• Prawo w Transporcie (przejdź do strony) 

Za cel swojej działalności Redakcja kwartalnika "PwT" przyjęła zebranie w jednym miejscu informacji istotnych dla wszystkich podmiotów związanych z transportem w przystępnej formie. Działalność firm związanych z branżą TSL tylko w nielicznych przypadkach jest związana wyłącznie z polskim systemem prawa. Dlatego szczególnie ważnym dla PwT jest prezentowanie prawa i praktyczne komentowanie jego norm również w odniesieniu do prawa z krajów Europy i nie tylko.

Ponadto redakcja PwT zaangażowana jest w liczne inicjatywy społeczne, mające na celu zwiększenie komfortu pracy osób związanych z branża TSL, głównie kierowców samochodów ciężarowych, jak i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Z tego powodu angażujemy się w działalność Stowarzyszenia DocStop dla Europejczyków oraz organizujemy Spotkania Okrągłego Stołu Transportu.

Ważnym elementem naszej działalności są również konferencje międzynarodowe, jak choćby właśnie Forum Transportu Euro TSL, oraz Międzynarodowa Konferencja Policji, która odbędzie się po raz drugi jesienią tego roku.


• Hafen Hamburg Marketing e.V. (przejdź do strony)

Hamburg jest największym niemieckim portem morskim i czołowym europejskim portem dla ładunków skonteneryzowanych i masowych. Jako jednen z najważniejszych portowych hub’ów kontenerowych, hamburski port oferuje najkrótsze i najszybsze połączenia z  oraz do wszystkich centrów gospodarczych w Niemczech, północnej i wschodniej Europie, Austrii i Szwajcarii a także najlepsze połączenia liniowe do krajów zamorskich.

Wolumen ładunków morskich obsłużonych w największym niemieckim porcie morskim przekracza 120 milionów ton rocznie. Z niemal 8 milionami jednostek (TEU) rocznie, przewozy kontenerowe są głównym motorem wzrostu obrotów portu.


• Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza (przejdź do strony)

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów.

Zadaniem Izby jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko – ukraińskich stosunków gospodarczych, a w szczególności:

  • Reprezentowanie interesów firm członkowskich w sprawach dotyczących kwestii gospodarczych;
  • Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych;
  • Popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego;
  • Koordynowanie relacji firm członkowskich Izby z państwowymi organami władz, delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
  • Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego;
  • Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach, dotyczących działalności gospodarczej;
  • Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;
  • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
Pratronat honorowy

Ambasada Niemiec Ambasada Ukrainy w PolscePartner strategiczny

POLZUG

Partnerzy biznesowi

DOELZYCH FRACHT FWO Korczowa Logistics park Marriott
Partner Parnterzy naukowi
Merytoryczny  
MDRK ACL Baltic Sea Region WSB Instytut Fraunhofera


Patnerzy instytucjonalni

The Warsaw Voice DocSTOPPatroni medialni

TSLmanager The Warsaw Voice eurogospodarka

EURO Logistics Flota Auto Biznes Polska Truck&business

Logistyka Produkcji LOG24 Towary Niebezpieczne Eksport & Import

Rynek Infrastruktury TSL Biznes
regdos.com